Seznam klubů

Určeno pro závodníky na základě předchozího výběru.

Výše členských příspěvků: 6800 Kč/pololetí

Neděle: 18:00 – 19:00

Úterý:    17:30 – 19:00

Středa:  18:00 – 19:30

Čtvrtek: 17:30 – 19:00

Pátek:    15:00 – 16:00

Začínáme v úterý 3.9.

Určeno pro závodníky na základě předchozího výběru.

Výše členských příspěvků: 5200 Kč/pololetí

Neděle: 17:00 – 18:00

Úterý:    16:00 – 17:30

Středa:  18:00 – 19:30

Čtvrtek: 16:00 – 17:30

Pátek:    15:00 – 16:00

Začínáme v úterý 3.9.

Trhanovské náměstí 9, Praha 10.

Výše členských příspěvků: 1600 Kč/pololetí

Středa:  15:30 – 16:30

Začínáme 18.9.

Trhanovské náměstí 9, Praha 10.

Výše členských příspěvků: 1600 Kč/pololetí

Středa:  16:30 – 17:30

Začínáme 18.9.

U Nadýmače 200, Uhříněves

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Úterý:    16:00 – 17:00

Čtvrtek: 16:00 – 17:00 (ZRUŠENO – hlaste se od ledna 2020)

 

U Nadýmače 200, Uhříněves

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Úterý:    17:00 – 18:00

Čtvrtek: 17:00 – 18:00 (ZRUŠENO – hlaste se od ledna 2020)

 

Veronské nám. 595, Praha 15 – Petrovice

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Úterý:     16:00 – 17:00

Čtvrtek: 16:00 – 17:00

Začínáme 10.9.

ZŠ Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Pondělí:     15:00 – 16:00

Středa:     15:00 – 16:00

Začínáme 16.9.

ZŠ T. G. Masaryka, Modřanská 1375/10a, Praha 4 – Modřany

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Úterý:     15:00 – 16:00

Čtvrtek: 15:00 – 16:00

Začínáme 1.10.

ZŠ Perunova 975/6, Praha 3 – Vinohrady

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Úterý:     15:00 – 16:00

Čtvrtek: 15:00 – 16:00

ZRUŠENO

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3 

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí 

Čtvrtek: 16:00 – 17:00

Ulázková hodina 4.9. v 15:00

Začínáme 19.9.

Hlavní trenérka – Lucie Chytrá

ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 3 – Žižkov

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí 

Čtvrtek: 14:15 – 15:15

Začínáme 3.10.

Hlavní trenérka – Lucie Chytrá

ZŠ Zárubova 977/17, Praha 5 – Kamýk

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí

Pátek: 14:00 – 15:00

Začínáme 4.10.

ZŠ Hostýnská 2100/2, Praha 10 – Strašnice

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí

Středa: 14:00 – 15:00

Začínáme 18.9.

Hlavní trenér – David Dubský

Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7 -Holešovice

Výše členských příspěvků: 1500 Kč/pololetí (1x týdně), 2500 Kč/pololetí (2x týdně)

Středa:    17:00 – 18:00

Čtvrtek: 17:00 – 18:00

Začínáme 1.10.

Přihláška

Kontakt na přihlašovaného (zákonného zástupce)

Číslo účtu: 1029558731/6100

Variabilní symbol: (rodné číslo dítěte)

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.