Proces přestupu závodníků z Judo Academy Praha

Přátelé juda,

vzhledem k situaci, která vznikla v červnu letošního roku, se někteří rodiče (děti) z Judo Academy Praha rozhodli pro přestup do jiného klubu. Přesto, že přestupní řád ČSJu stanovil 15-ti denní lhůtu pro přestup, původní klub využil skulinky v přestupním řádu, když uvedl, že některým dětem vznikl dluh vůči Judo Academy během jejich působení v závodním týmu. I když není tento závazek nijak opodstatněný, ani doložitelný, musí se celým problémem zabývat rozhodčí komise ČSJu. Tím se celá záležitost zbytečně a nepříjemně prodlužuje.

Jelikož tento závazek vůči klubu nebyl nikde právně ukotven, rozhodl se p. Vaněk o jeho doplnění ke všeobecným podmínkám členství v Judo Academy (čl. 7. VÝCHOVNÉ). Od školního roku 2019/2020 platí NOVÉ všeobecné obchodní podmínky, které vás zavazují zůstat v Judo Academy, dokud nebude dluh uhrazen. Dále je uvedeno, že tento finanční závazek bude předložen novému klubu a samotného závodníka se nebude dotýkat, ale to není tak úplně pravda. Pokud totiž nový klub nebude mít finanční prostředky na vyplacení závodníka (nebo jen nebude chtít platit mnohdy až desetitisíce), nebude přestup závodníka do nového klubu umožněn. A jediná možnost bude ta, že přestup budou muset zaplatit rodiče…

A vaším přihlášením dáváte najevo svůj souhlas. Tzn. přesto, že jako rodiče platíte příspěvky a všechny turnaje a soustředění, bude vám (novému klubu) od příštího školního roku zpětně doúčtováno VÝCHOVNÉ, pokud byste chtěli přestoupit. A to i v případě, že Judo Academy nebude moci doložit náklady, které vynaloží za vaše dítě jako doplatek. Sice se daný rozdíl vydělí polovinou, ale těžko to pak bude moci kdokoli rozporovat, když neví, jaké jsou skutečné vícenáklady…

Další raritou je skutečnost, že si můžete sami zvolit, zda budete za akci platit plnou cenu, nebo sníženou.  Ale nabídkou od Judo Academy se vždy rozumí cena snížená. Takže pokud budete chtít platit cenu plnou, aby vám nevznikal dluh, budete o ní muset zažádat u každé akce. A samozřejmě po vyúčtování každé akce doplatit dle vyúčtování…

Závazek ,,jiného výchovného“ vám vznikne v případě, kdy dostanete něco zdarma, nebo si to koupíte za sníženou cenu. V tomto případě vám vzniká potencionální dluh vůči Judo Academy, který bude ve výši rozdílu ceny, za kterou jste danou věc pořídili a cenou, za kterou jí Judo Academy běžně prodává. Například když bude Judo Academy prodávat produkt s 80-ti procentní marží, budete muset tuto cenu akceptovat. Rozdíl v ceně se totiž bude řídit ztrátou na ušlém zisku firmy…

Tento krok, který je nejen nemorální, ale také hrubě v rozporu s judistickou filosofií, se klub Judo Academy rozhodl udělat jako 1. v historii českého juda.

Pokud si někdo, kdo bere roční dotace na rozvoj dětí několik milionů korun,  (2.770.900 Kč pouze od MŠMT), chce nárokovat další peníze (za účast trenéra na turnaji, jeho dopravu a stravu), nutí mě to k zamyšlení, jaký je hlavní smysl fungování Judo Academy. Jde skutečně jen o výchovu a rozvoj judistů???

Toto jsou pouze informace, poukazující na skutečnou podstatu důsledků plynoucích ze současného a budoucího členství v Judo Academy.

Pro úplnost uvádím odkaz na Přestupní řád ČSJu a na NOVÉ všeobecné podmínky členství v Judo Academy:

http://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/lexikon/Prestupni_rad_judo.pdf

www.judoprodeti.cz/vseobecne-podminky-clenstvi-v-judo-academy

http://www.msmt.cz/sport-1/prehled-vyplacenych-financnich-prostredku-k-15-05-2019-v-2?highlightWords=m%C5%AFj+klub